Gender Positive

Teme și obiective: 

Scopul principal al acestui curs de formare a fost construirea unui spațiu de dialog între lucrători de tineret, profesori, lideri de tineret sau persoane care aspiră să lucreze cu tinerii din diferite țări. Aceștia  vor schimb idei și reflecții pe această temă și vor dezvolta o imagine de ansamblu a situației cu privire la subiectele de bază ale cursului în Europa.
Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de formare au fost:
– Stereotipurile de gen, violența de gen;
– Orientarea sexuală, educația sexuală, sănătatea sexuală;
– Sexualizarea mass-mediei, pornografie.
În timpul cursului, participanții au folosit elemente de educație non-formală pentru a dezvolta metodologii adecvate pentru a promova o cultura de tineret respectuoasă privind genul și orientarea sexuală. Ei au reflectat și au lucrat pe diferite abordări cu privire la combaterea stereotipurilor și a inegalităților și vor achiziționa instrumente critice de deconstrucție a mesajelor dăunătoare din mass-media .

gp
Teme și obiective ale TC

În plus, participanții au lucrat pe tema sănătății sexuale, îmbrățișând interpretarea largă a sexualității propuse de WHO in “Standarde ale  Educației Sexuale în Europa”, înțeleasă ca o zonă cu potențial uman, care include teme precum identitate, afectivitate și respectul pentru diferențe. Vizite la organizațiile locale au fost realizate pentru a crește gradul de conștientizare a practicii de zi cu zi pe teme de identitate de gen, sexualitate și violență de gen, și pentru a găsi mai multe despre problemele de la munca de teren.

Advertisements